zmień miasto

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, KrakówZ natURy najlepsi!

Kierunki - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

KIERUNKI NA UCZELNI: Jednolite magisterskieDoktoranckieI stopieńI stopień (inż.)II stopieńPodyplomowe
WWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUA
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe, DUA - Dualne
  Agronomia             vv                                             
  » Agronomia: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny             vv                                             
  Architektura krajobrazu                                 v         v                
  » Architektura krajobrazu: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji                                 v         v                
  Audyting                                                         v  
  » Audyting i certyfikacja energetyczna budynków: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                                         v  
  Bezpieczeństwo Żywności                                                         v  
  » Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym: Wydział Technologii Żywności                                                         v  
  » Jakość żywności i systemy jej gwarantowania: Wydział Technologii Żywności                                                         v  
  Biogospodarka                                 vv        vv               
  » Biogospodarka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                 vv        vv               
  Bioinżynieria zwierząt                                 vv        v                
  » Bioinżynieria zwierząt: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt                                 vv        v                
  Biologia                       v                   v                
  » Biologia stosowana: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt                       v                   v                
  Biotechnologia             vv                  v         v             v  
  » Biotechnologia: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa             vv                  v         v                
  » Nowe biotechnologie rolnicze: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Browarnictwo i słodownictwo                                 v                          
  » Browarnictwo i słodownictwo: Wydział Technologii Żywności                                 v                          
  Dietetyka                                 v         vv            v  
  » Dietetyka: Wydział Technologii Żywności                                 v         vv               
  » Żywienie Człowieka i Dietetyka: Wydział Technologii Żywności                                                         v  
  » Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli): Wydział Technologii Żywności                                                         v  
  Doradztwo z ochrony roślin                                                         v  
  » Doradztwo z ochrony roślin: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Doskonalenie Zasobów Kadrowych Lasów Państwowych                                                         v  
  » Doskonalenie Zasobów Kadrowych Lasów Państwowych: Wydział Leśny                                                         v  
  Edukacja Przyrodniczo-Leśna                                                         v  
  » Edukacja Przyrodniczo-Leśna: Wydział Leśny                                                         v  
  Ekonomia             vv        vv                  vv               
  » Ekonomia: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny             vv        vv                  vv               
  Environmental and Plant Biotechnology                                           v                
  » Environmental and Plant Biotechnology: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                           v                
  Florystyka                                                         v  
  » Florystyka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                                         v  
  Geodezja i Kartografia             vv                  vv        vv               
  » Geodezja i kartografia: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji             vv                  vv        vv               
  Gospodarka przestrzenna                                 vv        vv               
  » Gospodarka Przestrzenna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji                                 vv        vv               
  Gospodarka łowiecka                                                         v  
  » Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny: Wydział Leśny                                                         v  
  Hodowla zwierząt                                                         v  
  » Hodowla i rozród zwierząt futerkowych: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt                                                         v  
  Hydrologia                                                         v  
  » Hydrologia i inżynieria leśna: Wydział Leśny                                                         v  
  » Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji                                                         v  
  International Master of Horticultural Science                                           v                
  » International Master of Horticultural Science: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                           v                
  Inżynieria i Gospodarka Wodna                                 v         v                
  » Inżynieria i gospodarka wodna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji                                 v         v                
  Inżynieria środowiska                                 vv        vv               
  » Inżynieria środowiska: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji                                 vv        vv               
  Jakość i bezpieczeństwo środowiska                                 vv        vv               
  » Jakość i bezpieczeństwo środowiska: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                 vv        vv               
  Jakość i bezpieczeństwo żywności                                 v         v             v  
  » Jakość i bezpieczeństwo żywności: Wydział Technologii Żywności                                 v         v                
  » Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Kwarantanna                                                         v  
  » Kwarantanna: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Leśnictwo             vv                  vv        vv               
  » Leśnictwo: Wydział Leśny             vv                  vv        vv               
  Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin                                                         v  
  » Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Ochrona roślin                                                         v  
  » Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Ochrona środowiska             vv                  vv        vv            v  
  » Ochrona środowiska: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny             vv                  vv        vv               
  » Rybactwo i ochrona środowiska wodnego: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt                                                         v  
  » Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego: Wydział Leśny                                                         v  
  » Technologie w ochronie środowiska: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami                                 vv        vv               
  » Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                 vv        vv               
  Ogrodnictwo             vv                  vv        vv            v  
  » Ogrodnictwo: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa             vv                  vv        vv               
  » Terapia ogrodnicza: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                                         v  
  Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego                                                         v  
  » Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego: Wydział Leśny                                                         v  
  Postępy w naukach o środowisku                                                         v  
  » Postępy w naukach o środowisku: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Pszczelarstwo                                                         v  
  » Pszczelarstwo: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                                         v  
  Rolnictwo             vv                  vv        vv            v  
  » Integrowana produkcja rolnicza: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  » Inżynieria rolnicza: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny             vv                                             
  » Rolnictwo: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                 vv        vv            v  
  » Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Studia Podyplomowe Terenów Zieleni                                                         v  
  » Studia Podyplomowe Terenów Zieleni: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                                         v  
  Studium podyplomowe genetyki                                                         v  
  » Studium podyplomowe genetyki i selekcji drzew leśnych: Wydział Leśny                                                         v  
  Studium wiedzy o UE "Agro-Unia"                                                         v  
  » Studium wiedzy o UE "Agro-Unia": Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Systemy jakości biopaliw                                                         v  
  » Systemy jakości biopaliw: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                                         v  
  Sztuka ogrodowa                                 vv        vv               
  » Sztuka ogrodowa: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                 vv        vv               
  Technika rolnicza i leśna                                 vv        vv               
  » Technika rolnicza i leśna: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                 vv        vv               
  Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych                                 vv        vv               
  » Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                                 vv        vv               
  Technologia żywności i żywienie człowieka             vv                  vv        vv               
  » Technologia żywności i żywienia człowieka: Wydział Technologii Żywności             vv                  vv        vv               
  Technologie energetycznego wykorzystania roślin                                                         v  
  » Technologie energetycznego wykorzystania roślin: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                                         v  
  Transport i logistyka                                 vv                         
  » Transport i logistyka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                 vv                         
  Transport leśny                                                         v  
  » Użytkowanie Lasu i Transport Leśny: Wydział Leśny                                                         v  
  Uprawa                                                         v  
  » Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Utrzymanie Terenów Zieleni                                                         v  
  » Utrzymanie Terenów Zieleni: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Weterynaria   v                                                        
  » Weterynaria: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR   v                                                        
  Winiarstwo                                                         v  
  » Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza: Wydział Technologii Żywności                                                         v  
  Zarządzanie                       vv                                v  
  » Zarządzanie: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                       vv                                   
  » Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                         v  
  Zarządzanie energetyką                                                         v  
  » Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                                         v  
  Zarządzanie i inżynieria produkcji                                 vv        vv               
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                                 vv        vv               
  Zootechnika             vv        vv                  vv               
  » Zootechnika: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt             vv        vv                  vv               
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama