zmień miasto

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, KrakówZ natURy najlepsi!

Kierunki - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

KIERUNKI NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Architektura krajobrazu                     v        v     
  » Architektura krajobrazu: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji                     v        v     
  Biogospodarka                     v   v    v   v 
  » Biogospodarka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                     v   v    v   v 
  Bioinżynieria zwierząt                v    v        v     
  » Bioinżynieria zwierząt: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt                v    v        v     
  Biologia            v                 v     
  » Biologia stosowana: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt            v                 v     
  Biotechnologia            v        v        v     
  » Biotechnologia: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                     v        v     
  » Biotechnologia: Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe            v                 v     
  Dietetyka            v                 v   v 
  » Dietetyka: Wydział Technologii Żywności            v                 v   v 
  Ekonomia            vv                vv    
  » Ekonomia: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny            vv                vv    
  Environmental and Plant Biotechnology                              v     
  » Environmental and Plant Biotechnology: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                              v     
  Geodezja i kartografia            vv                vv    
  » Geodezja i kartografia: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji            vv                vv    
  Gospodarka przestrzenna            vv                vv    
  » Gospodarka Przestrzenna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji            vv                vv    
  Ichtiologia i rybactwo śródlądowe                              v     
  » Ichtiologia i rybactwo śródlądowe: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt                              v     
  International Master of Horticultural Science                              v     
  » International Master of Horticultural Science: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                              v     
  Inżynieria biosystemów                     v   v          
  » Inżynieria biosystemów: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki                     v   v          
  Inżynieria i Gospodarka Wodna            v                 v     
  » Inżynieria i gospodarka wodna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji            v                 v     
  Inżynieria środowiska            vv                vv    
  » Inżynieria środowiska: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji            vv                vv    
  Jakość i bezpieczeństwo środowiska                     v   v    v   v 
  » Jakość i bezpieczeństwo środowiska: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                     v   v    v   v 
  Jakość i bezpieczeństwo żywności                     v        v     
  » Jakość i bezpieczeństwo żywności: Wydział Technologii Żywności                     v        v     
  Leśnictwo            vv                vv    
  » Leśnictwo: Wydział Leśny            vv                vv    
  Ochrona środowiska            vv                vv    
  » Ochrona środowiska: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny            vv                vv    
  Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami            vv                      
  » Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki            vv                      
  Ogrodnictwo            vv                vv    
  » Ogrodnictwo: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa            vv                vv    
  Przetwórstwo drewna                     v              
  » Przetwórstwo drewna: Wydział Leśny                     v              
  Rolnictwo            vv                vv    
  » Rolnictwo: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny            vv                      
  » Rolnictwo: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                              vv    
  Sztuka ogrodowa                     v   v    v   v 
  » Sztuka ogrodowa: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                     v   v    v   v 
  Technika rolnicza i leśna            vv                vv    
  » Technika rolnicza i leśna: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki            vv                vv    
  Technologia roślin leczni-czych i prozdrowotnych                     v   v    v   v 
  » Technologia roślin leczni-czych i prozdrowotnych: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa                     v   v    v   v 
  Towaroznawstwo            v                       
  » Browarnictwo i słodownictwo: Wydział Technologii Żywności            v                       
  Transport i logistyka            v   v                   
  » Transport i logistyka: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki            v   v                   
  Weterynaria   v                                
  » Weterynaria: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR   v                                
  Zarządzanie            vv                      
  » Zarządzanie: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny            vv                      
  Zarządzanie i inżynieria produkcji            vv                vv    
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki            vv                vv    
  Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym            v                       
  » Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym: Wydział Leśny            v                       
  Zootechnika            vv                vv    
  » Zootechnika: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt            vv                vv    
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama