Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, Kraków

Z natURy najlepsi!
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

O Uczelni

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada bogatą historię. Wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze. Przez lata przekształceń Uczelnia zmieniała swoją nazwę aby ostatecznie w 2008 roku uzyskać status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Uniwersytet dzisiaj to 30 kierunków i 73 specjalności, na których kształci się 8,5 tysięcy studentów. Uczelnia oferuje 29 kierunków studiów podyplomowych. Studenci mają do dyspozycji
28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha.

Uczelnia prowadzi co roku kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Studia na UR to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka organizująca m.in. Juwenalia, rajdy studenckie czy akcje charytatywne. W swojej ofercie UR proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia. UR to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Partnerami Uniwersytetu Rolniczego jest  77 Uczelni z 25 krajów,
w tym z: USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji. W ramach współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej: Akcji  COST i Programów Ramowych.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście