Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, Kraków

Z natURy najlepsi!
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

AKTUALNA OFERTA UCZELNI

 

AKTUALNA OFERTA UCZELNI W JĘZYKU POLSKIM:

1.architektura krajobrazu I, II st.
2.biogospodarka I,II st.
3.bioinżynieria zwierząt I, II st.
4.biologia stosowana I, II st.
5.biotechnologia I, II st.
6.browarnictwo i słodownictwo I st.  
7.dietetyka I, II st.
8.ekonomia I,II st.
9.etologia i psychologia zwierząt – I, II st. – NOWOŚĆ!
10.geodezja i kartografia I, II st.
11.gospodarka przestrzenna I, II st.
12.inżynieria i gospodarka wodna I, II st.
13.inżynieria mechatroniczna, I st. – NOWOŚĆ!
14.inżynieria środowiska I, II st.
15.jakość i bezpieczeństwo środowiska II st.
16.leśnictwo I, II st. (forestry – II st.)
17.ochrona środowiska I, II st.
18.odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I, II st.
19.ogrodnictwo I, II st.
20.rolnictwo I, II st.
21.sztuka ogrodowa I, II st.
22.technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I, II st.
23.technologia żywności i żywienie człowieka I, II st.
24.transport i logistyka I, II st.
25.weterynaria (jednolite studia magisterskie)
26.winogrodnictwo i enologia (II st.)
27.zarządzanie I st.
28.zarządzanie i inżynieria produkcji I,II st.
29.zootechnika I, II st.
30.gastronomia i catering dietetyczny

KIERUNKI PROWADZONE W J. ANG. :

1.International Master of Horticultural Science, II st
2.Environmental and Plant Biotechnology, II st.
3.Economy (International Master Double Degree Program in Business), II st.
4.Enviromental Protection, II st.
5.Agriculture, I, II st.
6.Forestry, II st.
7.Food Technology, II st.
8.Renewable Energy Sources an Waste Management, II st.
9.Food Engineering, II st.–  NOWOŚĆ!

 

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście