Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, Kraków

Z natURy najlepsi!
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

 • Studium wiedzy o UE „Agro-Unia”
 • Uprawa i wykorzystywanie roślin zielarskich i alternatywnych
 • Integrowana produkcja roślinna
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja
 • Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
 • Ekonomika gospodarstwa rolnego – edycja dla doradców rolniczych
 • Rolnictwo – edycja dla doradców rolniczych
 • Studia MBA


Wydział Leśny:

 • Edukacja przyrodniczo-leśna
 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
 • Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
 • Studium podyplomowe siedliskoznawstwa leśnego
 • Użytkowanie lasu i transport leśny
 • Studium ochrony przyrody im. Stefana Myczkowskiego


Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

 • Pszczelarstwo


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej


Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

 • Florystyka


Wydział Technologii Żywności:

 • Żywienie człowieka i dietetyka
 • Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)
 • Dyplomowany Piwowar
 • Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza
 • Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście