Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, Kraków

Z natURy najlepsi!
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to nowoczesna uczelnia z bogatą tradycją sięgającą roku 1890. Kadrę Uniwersytetu tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z wielu dziedzin nauki. Uczelnia bardzo dba o infrastrukturę naukowo – dydaktyczną, która jest stale modernizowana i rozbudowywana. Studenci mają zapewnione bardzo dobre warunki socjalno-bytowe -komfortowe miejsca w akademikach i pomoc materialną w postaci szerokiego wachlarza stypendiów

Kierunki

Wiadomości ze szkoły

Projekt budowy Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

XI Przegląd Kabaretów Studenckich KLAMKA Kraków

XI Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich "KLAMKA 2021" odbędzie się już 18 czerwca!


XIX Ogólnopolskie Dni Owada pod hasłem "Szanujmy owady"

Zobacz, co będzie się działo podczas XIX Ogólnopolskie Dni Owada.


Rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie! Kraków

Składanie podań na studia w roku akademickim 2021/2022 rozpoczęło się 1 czerwca 2021 r.

Galeria zdjęć: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście