Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, Kraków

Z natURy najlepsi!
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to nowoczesna uczelnia z bogatą tradycją sięgającą roku 1890. Kadrę Uniwersytetu tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z wielu dziedzin nauki. Uczelnia bardzo dba o infrastrukturę naukowo – dydaktyczną, która jest stale modernizowana i rozbudowywana. Studenci mają zapewnione bardzo dobre warunki socjalno-bytowe -komfortowe miejsca w akademikach i pomoc materialną w postaci szerokiego wachlarza stypendiów

Kierunki

Wiadomości ze szkoły

17 stycznia rusza rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Ponad 7 mln na termomodernizację budynków URK

"Termomodernizacja obiektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW".


Minister Rozwoju, Pracy i Technologii nagrodził naukowców z URK

Sprawdź, za co zostali wyróżnieni pracownicy URK.


URK nagrodzony za współpracę przy tworzeniu Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dowiedz się więcej od nagrodzie przyznanej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Galeria zdjęć: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście