Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, Kraków

Z natURy najlepsi!
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to nowoczesna uczelnia z bogatą tradycją sięgającą roku 1890. Kadrę Uniwersytetu tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z wielu dziedzin nauki. Uczelnia bardzo dba o infrastrukturę naukowo – dydaktyczną, która jest stale modernizowana i rozbudowywana. Studenci mają zapewnione bardzo dobre warunki socjalno-bytowe -komfortowe miejsca w akademikach i pomoc materialną w postaci szerokiego wachlarza stypendiów

Kierunki

Wiadomości ze szkoły

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie nawiązał współpracę z wrocławskim ZOO

Nie pozwólmy im zginąć! XX Ogólnopolskie Dni Owada

Dowiedz się więcej o wydarzeniu organizowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.


Prezentacja Multimedialnego Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Małopolski połączona z seminarium naukowym

Na czym polega Multimedialny Katalog Dziedzictwa Kulturowego Małopolski?


Galeria zdjęć: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście