zmień miasto

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, Kraków

Kierunek: Zootechnika

Wydział: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
SPECJALNOŚCI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Akwakultura i ochrona środowiska wodnego            v                 
» Bioengineering in animal science            v                 
» Bioinżyneria rozrodu zwierząt            v                 
» Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód   v                          
» Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt   v                          
» Hodowla i użytkowanie koni   v                          
» Hodowla i użytkowanie zwierząt            vv                
» Hodowla zwierząt   vv                         
» Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych   v        vv                
» Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt   v                          

Zootechnika w innych szkołach

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama