Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - UPJP2, Kraków

#UPJP2 to dobry KIERUNEK!
Adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Kanoniczej 25, u stóp Wzgórza Wawelskiego w Krakowie tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Wiadomości ze szkoły

Wirtualne Dni Otwarte UPJP2

Pedagogika - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!


Nauki o rodzinie - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!


Psychologia - nowość na #UPJP2 w Krakowie

Psychologia - nowość na #UPJP2 w Krakowie

Galeria zdjęć: Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście