Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - UPJP2, Kraków

#UPJP2 to dobry KIERUNEK!
Adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą poszerzać horyzonty, pogłębiać kompetencje, doskonalić i wzbogacać posiadaną wiedzę.

Programy studiów gwarantują aktualną wiedzę, która jest przekazywana w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów. Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć.

Dzięki przeniesieniu części zajęć na  platformę e-learningową Słuchacze mają możliwość dostosowania tempa i miejsca nauki do swoich potrzeb. Studia są okazją do wymiany doświadczeń oraz czerpania inspiracji z pomysłów wykładowców akademickich, dyrektorów, kierowników instytucji edukacyjnych i doświadczonych nauczycieli; zapewniają zestaw praktycznych materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowany przez prowadzących.

Za organizację studiów i nadzór nad ich przebiegiem jest odpowiedzialny kierownik studiów;
Słuchacze:

  • na bieżąco otrzymują niezbędne informacje na temat studiów i ich organizacji;
  • posiadają zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych;
  • mają stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami;

 
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie a w przypadku wybranych studiów dodatkowe certyfikaty lub zaświadczenia.

Uczelniane uregulowania dotyczące organizacji studiów podyplomowych, warunków rekrutacji na studia oraz praw i obowiązków słuchaczy zawiera Regulamin Studiów Podyplomowych.

PROWADZONE STUDIA PODYPLOMOWE

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe zawiera zakładka REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE.

Informacje o opłatach za zajęcia dydaktyczne, za sporządzanie dokumentów związanych z procesem kształcenia a także dotyczące terminów wnoszenia opłat zawiera zakładka OPŁATY.


MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście