Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - UPJP2, Kraków

#UPJP2 to dobry KIERUNEK!
Adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

O Uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Kanoniczej 25, u stóp Wzgórza Wawelskiego w Krakowie tworzy sześć wydziałów: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowy: Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a także dwie międzyuczelniane jednostki: Międzywydziałowy Instytut Muzyki Kościelnej (prowadzony wspólnie z Akademią Muzyczną w Krakowie) i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Obecnie uczelnia prowadzi studia na kierunkach:

 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Communication and media studies (NEW spec.)
 • Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filozofia
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations
 • Muzyka kościelna (w przygotowaniu)
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona dóbr kultury
 • Pedagogika
 • Philosophy (NEW)
 • Philosophy in English (spec.)
 • Praca socjalna
 • Prawo kanoniczne
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego (w przygotowaniu)
 • Teologia (w Krakowie)
 • Theology in English (NEW spec.)
 • Teologia (w Tarnowie)
 • Turystyka i zarządzanie dziedzictwem


Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania ich pasji. Na uczelni działa Telewizja JP2TV, która jest jedyną w Polsce internetową telewizją uniwersytecką produkującą programy dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych, głównie TVP1 i TVP3 Kraków. Prowadzone są również internetowe Radio Bonus, tworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa, biuletyn akademicki „Vita Academica” oraz odnoszący liczne sukcesy chór Psalmodia. Działa u nas także wiele kół naukowych oraz Duszpasterstwo Akademickie PATMOS. Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania naszych kontaktów z zagranicą, m.in. w ramach programu Erasmus. Posiadamy także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet prowadzi unikalne pracowanie: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych (konserwacjatkanin.pl) oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków (sdm.upjp2.edu.pl).

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Studia stacjonarne na UPJPII są BEZPŁATNE!

NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!
Jeśli chcesz nas poznać lepiej, dołącz do grup kierunków na naszym fan page’u @UPJP2.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście