Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, Kraków

Adres: Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej.

Wiadomości ze szkoły

Skandynawistyka w Wyższej Szkole Europejskiej

Rekrutacja na studia podyplomowe w WSE wciąż trwa! Kraków

Poznaj ofertę studiów w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.


Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie Kraków

Poznaj ofertę kierunków, przygotowaną na rok akademicki 2021/2022.


V edycja Festiwalu Inicjatyw Kreatywnych "Separator"

Sprawdź, co będzie się działo podczas wydarzenia!

Galeria zdjęć: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków

Facebook - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście