zmień miasto

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, KrakówODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.

Opłaty

Opłaty za studia - 2018/2019

* studia niestacjonarne na kierunku Skandynawistyka trwają 7 semestrów

** specjalność dofinansowana w roku akademickim 2018/2019, realizowana w ramach projektu WSE = Uczelnia 2.0 współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Bank Śląski SA o/Kraków

nr konta 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038

Kontakt w sprawach finansowych

Dziekanat

Kraków, ul. Westerplatte 11
tel.: 12 683 24 32,
e-mail: dziekanat@wse.krakow.pl

Sylwia Tomczykiewicz, kierownik, tel.: 12 683 24 17, e-mail: stomczykiewicz@wse.krakow.pl
Jolanta Korepta, sprawy finansowe tel.: 12 683-24-13, e-mail: jkorepta@wse.krakow.pl

Kwestura

Kraków, ul. Westerplatte 11
Ewa Kotarba, tel.: 12 683 24 51, e-mail: ekotarba@wse.krakow.pl
Beata Żuchowicz, tel.: 12 683 24 55, e-mail: bzuchowicz@wse.krakow.pl

FB dlaMaturzysty.pl reklama