Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, Kraków

Adres: Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

Opłaty

Aktualna tabela opłat znajduje się na stronie Uczelni https://wse.krakow.pl/oplaty-i-czesne/


Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej i wpisowego:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ING Bank Śląski S.A.
nr konta 33 1050 1445 1000 0090 8115 9239

WAŻNE: po przyjęciu na studia, każdy student otrzymuje indywidualny numer subkonta do wpłaty czesnego. Jest on dostępny na Wirtualnej Uczelni.

Kontakt w sprawach finansowych:
tel.: 12 683 24 13/17
e-mail: dziekanat@wse.krakow.pl

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście