Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, Kraków

Adres: Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

Opłaty

Aktualna tabela opłat za studia dostępna jest na stonie Uczelni.

 

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Bank Śląski SA o/Kraków

nr konta 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038

Kontakt w sprawach finansowych

Dziekanat

Kraków, al. Jana Pawła II 39a
tel.: 12 683 24 13,
e-mail: dziekanat@wse.krakow.pl
Sylwia Tomczykiewicz, kierownik, tel.: 12 683 24 17, e-mail: stomczykiewicz@wse.krakow.pl
Jolanta Korepta, sprawy finansowe tel.: 12 683-24-13, e-mail: jkorepta@wse.krakow.pl

Aktualna tabela opłat za studia dostępna jest 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście