Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, Kraków

Adres: Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

Dział rekrutacji na studia podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

Al. Jana Pawła II 39A, pok. 201A

tel.: 012 683 24 60, 68, 77

fax.: 012 683 24 66

podyplomowe@wse.krakow.pl

Dokumenty można także przesyłać na adres uczelni:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków z dopiskiem: Studia podyplomowe

Więcej szczegółów:

http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście