Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, Kraków

Adres: Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

Dział rekrutacji na studia I i II stopnia

Kontakt:

tel.: 012 683 24 04/07
rekrutacja@wse.krakow.pl

Al. Jana Pawła II 39A,
31-864 Kraków
pok. 211


Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczać osobiście* lub przesyłać na adres Uczelni**:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków z dopiskiem: Rekrutacja

Więcej szczegółów: http://www.wse.krakow.pl

* po uprzednim kontakcie telefonicznym.
**w związku z sytuacją epidemiczną rekomendujemy wysyłanie dokumentów pocztą tradycyjną.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście