Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, Kraków

Adres: Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

Dział rekrutacji na studia I i II stopnia

Kontakt:

Al. Jana Pawła II 39A,

pok. 211 (w okresie lipiec-wrzesień pok. 100)

tel.: 012 683 24 04/07

rekrutacja@wse.krakow.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczać osobiście lub przesyłać na adres uczelni:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków z dopiskiem: Rekrutacja

Więcej szczegółów: http://www.wse.krakow.pl

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną tymczasowo zmieniły się zasady dostarczania dokumentów. Szczegóły tutaj.

http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/studia-i-stopnia/skandynawistyka-studia-filologiczno-biznesowe/rekrutacja

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście