Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, Kraków

Adres: Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

O Uczelni

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Uczelnia skupia środowisko wyjątkowych osób, które aktywnie działają w społeczności akademickiej, kulturalnej i biznesowej. Dlatego WSE wspiera zaangażowanie  w rozmaite inicjatywy, projekty oraz przedsięwzięcia.

Dlaczego warto studiować w WSE?

  • Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
  • Będziesz brał udział w różnych konferencjach
  • Masz szansę rozwijać zainteresowania
  • Doskonale poznasz języki obce
  • Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
  • Możesz realizować własne pomysły i projekty
MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście