zmień miasto

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera - WSE, KrakówODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.

Opłaty

Opłaty za studia - 2016/2017

Kierunek

SpecjalnośćCzesne za studia stacjonarneCzesne za studia niestacjonarne
semestrmiesiącsemestrmiesiąc
Grafika reklamowa i multimedia Grafika reklamowa i edytorska 2900,00 580,00 2550,00 510,00
Multimedia i grafika interaktywna

Graphic design and multimedia

(studia w języku angielskim)
Interactive Design and Multimedia  4100,00  820,00  -  -

 

Skandynawistyka

Szwedzka 3600,00 720,00 2600,00* 520,00*
Norweska

 

Psychologia

Psychologia menedżerska 2800,00 560,00 2450,00 490,00
Psychologia rynku i zachowań konsumenckich
 Psychologia rozwoju i coachingu
Filologia angielska Tłumaczenia specjalistyczne 3510,00 702,00 2450,00 490,00
Komunikacja międzykulturowa w biznesie

* studia niestacjonarne na kierunku Skandynawistyka trwają 7 semestrów

Dane do przelewu

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Bank Śląski SA o/Kraków

nr konta 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038

Kontakt w sprawach finansowych

Dziekanat

Kraków, ul. Westerplatte 11
tel.: 12 683 24 32,
e-mail: dziekanat@wse.krakow.pl

Sylwia Tomczykiewicz, kierownik, tel.: 12 683 24 17, e-mail: stomczykiewicz@wse.krakow.pl
Jolanta Korepta, sprawy finansowe tel.: 12 683-24-13, e-mail: jkorepta@wse.krakow.pl

Kwestura

Kraków, ul. Westerplatte 11
Ewa Kotarba, tel.: 12 683 24 51, e-mail: ekotarba@wse.krakow.pl
Beata Żuchowicz, tel.: 12 683 24 55, e-mail: bzuchowicz@wse.krakow.pl

FB dlaMaturzysty.pl reklama