Z życia Uczelni - Studia

Rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie!

I tura rekrutacji potrwa do 12 lipca 2021 r.

2021-06-02 10:23:36 | Kraków

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Pierwsza tura rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne potrwa do 12 lipca 2021 r.

Rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym 2021/2022

O Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie — oferta rekrutacyjna

Aktualnie na Uniwersytecie Rolniczym na 8 wydziałach studiuje blisko 8 tysięcy studentów,  prawie 200 doktorantów i ponad 300 uczestników studiów podyplomowych. Na Uczelni obecnie zatrudnionych jest 657 nauczycieli akademickich, w tym 91 profesorów tytularnych.

Uniwersytet w roku akademickim 2021/2022 oferować będzie kandydatom naukę na  29 kierunkach studiów polskojęzycznych i 9 anglojęzycznych. Uniwersytet stale dostosowuje ofertę dydaktyczną do oczekiwań gospodarki i rynku pracy i podnosi jakość kształcenia. Duży nacisk kładziony jest na współpracę z biznesem i stwarzanie warunków umożliwiających współpracę obu środowisk. W ofercie Uczelni znajduje się  także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

Informacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022

Uniwersytet  przygotował w roku akademickim 2021/2022 -  3459 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2175 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1284 miejsca na studiach stacjonarnych II stopnia. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia, Uczelnia oferuje 1515 miejsc.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Nowe kierunki na UR w Krakowie — rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Rolniczy w tym roku akademickim przygotował trzy nowości. Pierwsza nowość to kierunek etologia i psychologia zwierząt, oferowany przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na studiach stacjonarnych I i II stopnia, którego absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, czy tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt.

Drugą nowością oferowaną przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie kierunek- inżynieria mechatroniczna. Celem realizacji studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku inżynieria mechatroniczna jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych. Nowością w ofercie anglojęzycznej jest kierunek – inżynieria żywności/Food Engineering, studia II stopnia, stacjonarne w j. angielskim

ip

fot. Materiały Partnera

Słowa kluczowe: Uniwersytet Rolniczy kraków rekrutacja, rekrutacja na studia 2021/2022, nowe kierunki ur
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Polecamy
Numerowanie stron w pracy dyplomowej

Sprawdź, jak je ustawić w Wordzie.

Obchody 45-lecia Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Kraków

Wydarzenie będzie połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Mieczysławowi Pałasińskiemu. Poznajcie szczegóły!

Polecamy
Ostatnio dodane
Ostatnio komentowane
Łowcy talentów w akcji
Łowcy talentów w akcji

Masz pasję i chcesz ją rozwijać? Chcesz zobaczyć jak robią to inni? Pomożemy Ci rozwinąć Twój talent i wypracować twórczy warsztat. A na najlepszych czeka Scena Artystyczna ROE.

Popularne