Zmień miasto
Studia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w lokalnym wydaniu.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa na UR

2015-11-03

W piątek, 6 listopada br. w godzinach w godz. od 11:00 do 13:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego (al. 29 Listopada 46) odbywać się będzie uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Marcinowi Barlikowi-  wybitnemu specjaliście z zakresu geodezji wyższej-fizycznej i geofizycznych aspektów geodezji.

Marcin Barlik urodził się 11 listopada 1944 r. w Bydgoszczy, gdzie w 1963 r. ukończył Technikum Geodezyjne. Dyplom magistra inżyniera geodety w specjalności geodezyjnych pomiarów podstawowych uzyskał na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 1968 r. Na tym samym Wydziale, w roku 1976 roku, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej Problem redukcji grawimetrycznych dla badania rzeczywistych odchyleń pionu w terenach górskich. Promotorem pracy był doc. dr hab. inż. Zbigniew Ząbek, konstruktor pierwszego polskiego aparatu balistycznego do wyznaczeń absolutnej wartości natężenia ziemskiej siły ciężkości. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 1983 r. na macierzystym wydziale na podstawie rozprawy: Koncepcja wykorzystania quasi-geoidy wygładzonej w procesie opracowania obserwacji geodezyjnych i astronomicznych. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995 r., a stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej w 2001 r.

Droga zawodowa prof. Marcina Barlika związana jest z pracą na Politechnice Warszawskiej. Od 1 października 1968 r. do 28 lutego 1969 r. pracował, jako asystent – stażysta w Katedrze Geodezji Wyższej, której kierownikiem był prof. Czesław Kamela. Od 1 marca 1969 r. został powołany na stanowisko asystenta, a w 1970 r. na stanowisko starszego asystenta w tej Katedrze. W okresie od 1976 do 1984 r. pracował na stanowisku adiunkta.  Od 1970 r. do chwili reorganizacji Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w 2008 r. pracował w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej.  W latach 2008-2012 po kolejnej reorganizacji Wydziału, pełnił funkcję kierownika Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej. W latach 1978-1979 przebywał za granicą, gdzie pracował jako assiociated professor (docent), w University of Baghdad (Irak), College of Engineering.  Od 1972 r. prof. Marcin Barlik pracuje również w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kolejno, jako starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny na kilku wydziałach gdzie prowadzono geodezyjne studia wyższe, ostatnio jest to Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. W 1984 r. skierowany przez Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji GEOKART pracował jako wykładowca w l’Institut Cartographic Nationale (Algerie), prowadząc zajęcia z astronomii geodezyjnej dla geodetów wojskowych.

Zainteresowania naukowe profesora Marcina Barlika dotyczą przede wszystkim problemów geodezji wyższej-fizycznej i geofizycznych aspektów geodezji. Opublikował dotychczas ponad 100 recenzowanych artykułów z zakresu geodezji fizycznej, geodynamiki i grawimetrii geodezyjnej w krajowych czasopismach: w kwartalniku KG PAN Geodezja i Kartografia, Acta Geophysica Polonica, w Reports on Geodesy, a obecnie Reports on Geodesy and Geoinformatics oraz Przegląd Geodezyjny – miesięcznik NOT i Geodeta – magazyn geoinformacyjny. Przedstawił ponad 25 komunikatów naukowych na the General Assembles of the Union of Geodesy and Geophysics. Jest autorem wielu komunikatów naukowych, plakatów i referatów na kongresach European Union of Geophysics, a od 2006 r. European Geosciences Union. Wygłosił kilka referatów (od 1988 r.) na kolejnych edycjach International Lohrmann Colloquium of the Astronomy and Physics of the Earth, Politechnika Drezdeńska (Niemcy).

Za najważniejsze świadectwa autorytetu naukowego prof. Marcina Barlika uznaje się następujące osiągnięcia:

1.    Opracowanie koncepcji wykorzystania quasi-geoidy wygładzonej w procesie opracowania obserwacji geodezyjnych i astronomicznych;

2.    Współautorstwo przyjętej na 2nd Symposium on Geodesy in Africa (1981) do realizacji koncepcji African Geodetic Continental Network (AGCN);

3.    Współautorstwo pierwszej modernizacji polskiej Podstawowej Osnowy Grawimetrycznej Kraju (POGK’97), 1997;

4.    Współautorstwo (z IGiK) obecnie prowadzonej modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej Kraju (od 2013 r.);

5.    Zainicjowanie w 2006 r. rejestracji zmian absolutnej wartości natężenia ziemskiej siły ciężkości w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu wykonanej przy użyciu uzyskanego z jego inicjatywy jedynego w Polsce aparatu balistycznego FG – 5 produkcji amerykańskiej.

 
Działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna Kandydata została uhonorowana wieloma odznaczeniami i medalami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz medalami za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Warszawskiej. Za osiągnięcia naukowe otrzymał dwie nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał Mu 14 nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

 

 

IP/JM

Ciekawe artykuły
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

Niezbędnik studenta
FB dlaMaturzysty.pl reklama