zmień miasto

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń - Uczelnia Ekonomiczno-Społeczna w Krakowie - WSU, Kraków

Sylwetka absolwenta kierunku Finanse i Rachunkowość

     Absolwent studiów I stopnia – wyższe studia zawodowe - może kontynuować naukę na studiach II stopnia - magisterskich. Realizowane w toku studiów przedmioty przygotowują studentów do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. Powodują, że absolwenci nabywają umiejętności niezbędne do zaistnienia i dalszego funkcjonowania na rynku pracy. Ponadto powodują, że absolwent staje się konkurencyjny w stosunku do absolwentów innych uczelni. Wykorzystując opanowaną wiedzę i nabyte praktyczne umiejętności studenci Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie stają się cennym nabytkiem przedsiębiorstw i instytucji finansowych jak i również z powodzeniem są wykwalifikowanymi managerami własnych firm i przedsiębiorstw. Każdy student podczas nauki w WSU otrzymuje pomoc opiekuna i konsultacje u psychologa uczelni w ramach dostosowywania jego potrzeb do wyboru profilu kształcenia.

FB dlaMaturzysty.pl reklama