zmień miasto

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń - Uczelnia Ekonomiczno-Społeczna w Krakowie - WSU, Kraków

Programy edukacyjne

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń oferuje studentom studiów I-go stopnia dwa programy edukacyjne:

 
Program „E – UCZELNIA”

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie idzie z duchem czasu i stawia na nauczanie poprzez wirtualne platformy edukacyjne. Dzięki temu wprowadziliśmy studia w trybie e-Learning,  distance learning i nowość – Bleanded Learning (70% wykładów on-line i 30% na Uczelni) Te tryby nauki pozwalają studentom na maksymalny komfort i wygodę studiowania w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Posiadamy nowoczesną platformę do prowadzenia tego typu zajęć. Wszelkie notatki odchodzą już do lamusa! Materiały z wykładów i ćwiczeń pod ręką, dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu! E-Learning pozwala na maksymalne obniżenie kosztów studiowania poprzez wyeliminowanie kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Program "Tanie studiowanie"

"Tanie Studiowanie" to autorski program społeczny stworzony przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń w Krakowie. Celem tego programu jest minimalizowanie kosztów studiowania i zapewnienie dzięki temu możliwości kształcenia dla szerszej grupy młodych ludzi.

Obniżenie kosztów studiowania realizowane jest w kilku płaszczyznach:

- wprowadzenie stałej promocji "II miesiące nauki gratis" - student nie uiszcza opłaty za pierwszy miesiąc nauki na I roku i I miesiąc nauki na II roku, co w pełni rekompensuje obowiązkowe opłaty ministerialne, związane z przyjęciem na studia,


- wprowadzenie stałej wysokości czesnego przez cały okres studiów - student ma pewność, że wysokość czesnego nie ulegnie podwyższeniu w kolejnych semestrach nauki,

- eliminacja wszelkich dodatkowych opłat - uczelnia nasza nie pobiera dodatkowych opłat administracyjnych związanych ze studiowaniem za:
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów dokumentów,
 • przedłużanie sesji egzaminacyjnej,
 • organizowanie dodatkowej sesji egzaminów poprawkowych,
 • wyrównywanie różnic programowych w przypadku przeniesień z innych uczelni,
 • warunkowe zaliczenie semestru,
(opłaty powyższe są bezwzględnie egzekwowane na innych uczelniach i na studiach w trybie niestacjonarnym na uczelniach państwowych)

- znaczne obniżki kosztów czesnego dla najlepszych studentów:

 • zasada "złotej piątki" tzn. pięciu najlepszych studentów po pierwszym roku studiów uzyskuje zwolnienie z czesnego w czwartym semestrze nauki.
 • bogaty system stypendiów naukowych: rektorskich, dziekańskich i kanclerskich dla najlepszych studentów - stypendia naukowe przyznawane są każdemu studentowi, który uzyska określoną średnią ocen z przedmiotów. Stypendium jest wypłacane co miesiąc i w dużym stopniu rekompensuje opłatę kosztów czesnego.
 • stypendia socjalne - stypendia socjalne przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przez komisję stypendialną według ściśle ustalonych reguł regulaminu stypendialnego. Stypendium wypłacane jest co miesiąc przez 10 miesięcy nauki.

Program zostaje wdrożony od roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.


Program "Ścieżka Edukacji Ubezpieczeniowej"

Program "Ścieżka Edukacji Ubezpieczeniowej" ma na celu nowoczesne, profesjonalne przygotowanie absolwenta do podjęcia działalności na rynku ubezpieczeń. Program składa się z trzech elementów:

I. Trzyletnie studia I-go stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność: Ubezpieczenia - student uzyskuje podstawową, wiedzę o ryku ubezpieczeniowym i otrzymuje tytuł licencjata o specjalności ubezpieczenia.

II. Roczne, specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie Technik Sprzedaży Ubezpieczeń i Likwiacji Szkód Majątkowych - student otrzymuje specjalistyczną, praktyczną wiedzę o ubezpieczeniach. Kadra składa się wyłącznie z profesjonalistów pracujących dla największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Studia rozpoczynają się od piątego semestru studiów I-go stopnia, dzięki czemu absolwent już w pół roku po ukończeniu studiów I-go stopnia, uzyskuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

III. Specjalistyczny, kompleksowy kurs językowy
: "Język angielski w ubezpieczeniach", prowadzony przez Institute of Business Language (Instytut Języka Biznesowego), działający przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń (IBL) . Kurs wprowadza w obszar specjalistycznego języka angielskiego, ma charakter praktyczny (teoria + symulacja). Składa się z kilku modułów:
 • Ogólny biznesowy
 • Ubezpieczeniowy
 • Negocjacje i prezentacje w biznesie
 • Sprzedaż
 • Kontrakt z klientem zagranicznym

Program "Ścieżka Edukacji Ubezpieczeniowej" trwa trzy i pół roku (siedem semestrów)


Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama