zmień miasto

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń - Uczelnia Ekonomiczno-Społeczna w Krakowie - WSU, Kraków

O uczelni

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 roku i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni wyższych pod numerem 49. Uczelnia jest obecnie jedyną szkoła wyższą w regionie i jedną z nielicznych w Polsce, która wypełnia lukę na wymagającym rynku uniwersalnej, europejskiej edukacji ubezpieczeniowej, prowadzącą stałą współpracę z największymi instytucjami ubezpieczeniowymi na polskim rynku w zakresie praktyk studenckich oraz rekrutacji pracowników.


Wyższa Szkoła Ubezpieczeń zaprasza na 6-cio semestralne, studia I-go stopnia (dawne licencjackie) na kierunku Finanse i Rachunkowość, dwu semestralne studia podyplomowe oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne.

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie prowadzi studia: I-go stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku) I-go stopnia (licencjackie) w trybie niestacjonarnym (zaocznym, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie) Studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (zaocznym, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty) Studia według programu "Ścieżka Edukacji Ubezpieczeniowej", przygotowujące do pracy na rynku ubezpieczeniowym.

Celem kierunku Finanse i Rachunkowość jest kształcenie profesjonalnej kadry wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Kierunek przygotowuje absolwenta do strategicznego i finansowego zarządzania różnego rodzaju (zależnie od wybranej specjalności) przedsiębiorstwami i projektami. Kompleksowy, nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy program nauczania daje wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania finansowych aspektów przedsięwzięcia oraz skutecznego pozyskania funduszy na jego realizację. Program kierunku jest tak dobrany, że pozwala również ukształtować takie cechy osobowościowe studenta, które umożliwią mu osiągniecie sukcesu na rynku finansowym.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia profesjonalna kadra wykładowców złożona z pracowników tak prestiżowych uczelni jak: Uniwersytet Jagielloński i Akademia Ekonomiczna w Krakowie oraz z doświadczonych specjalistów pracujących w sektorze finansowym.

W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe:

  • Techniki sprzedaży ubezpieczeń i likwidacji szkód
  • Ocena ryzyka
  • Bankassurance - ubezpieczenia w banku

FB dlaMaturzysty.pl reklama