Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie - WSEiI, Kraków

Wybierz, kim chcesz być
Adres: ul. św. Filipa 17, 31-150 Kraków

O Uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki to nowoczesna i praktyczna uczelnia. 
Nie w założeniach. Nie na papierze. Ale w codziennie weryfikowanej rzeczywistości.
Od ponad 20 lat realizujemy misję kształcenia na wysokim poziomie, w bliskim kontakcie z biznesem i kształcimy na kierunkach (Informatyka i ekonometria, Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość), co do których mamy przekonanie, że stanowią najlepszy edukacyjny pakiet startowy dla przyszłych specjalistów w nowoczesnych, pożądanych przez rynek pracy, zawodach.

Innowacyjnym na skalę całej Polski rozwiązaniem – było opracowanie i wprowadzenie autorskiego projektu: “Modułowej ścieżki kształcenia”, której koncepcja zakłada możliwość kreowania przez studenta indywidualnej ścieżki edukacji i rozwoju.
Studenci nie ograniczają się do jednej tematyki, mogą łączyć moduły z różnych obszarów jak: Informatyka i Ekonometria; Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. Dzięki temu osoby kończące studia na WSEI są wykwalifikowanymi i cenionymi kandydatami na rynku pracy.
Kładziemy maksymalny nacisk na praktyczny tryb nauczania. Prowadzimy przedmioty praktyczne, podczas których studenci pracują na case study opartych na prawdziwych przykładach, pod okiem wykładowców, którzy są praktykami.

Ponad połowa naszych dydaktyków to osoby ściśle związane z biznesem i jego otoczeniem lub prowadzące własne działalności gospodarcze, dzięki czemu wiedza, którą przekazują naszym studentom nie jest suchą teorią, a praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w dalszej karierze zawodowej i rozwoju każdego studenta.

Chcąc zaoferować studentom nie tylko dyplom, ale również dodatkową wiedzę i kompetencje, uczelnia daje możliwość zdobycia certyfikatów, które są bardzo cenione przez pracodawców. Postawiliśmy sobie cel - być liderem w nauczaniu technologii Microsoft w Małopolsce. Bazujemy wyłącznie na środowiskach deweloperskich, bazodanowych, serwerowych Microsoft i jesteśmy w tym naprawdę dobrzy! Oparliśmy nauczanie w 100% o kursy komercyjne Microsoft (Imagine Academy) CISCO (Cisco Academy), które są rozpoznawalne i cenione na całym świecie.

WSEI to też działania różnych jednostek, gdzie studenci mogą rozwijać swoje pomysły. W tym obszarze działa Park Technologiczny WSEI. Z kolei w rozwoju kompetencji i umiejętności oraz w budowaniu postaw biznesowych pomaga studentom Biuro Karier, organizując różnego rodzaju warsztaty, spotkania z pracodawcami, przedstawiając oferty pracy, staży i praktyk.

Nasza uczelnia stawia na współprace z biznesem. Utrzymujemy bliskie relacje z naszymi partnerami, którzy są opiekunami poszczególnych kierunków. Stale poszerzamy nasze grono partnerów biznesowych, którzy mają realny wpływ na budowanie programów nauczania i wnoszą w nasze kręgi swoją wiedzę i doświadczenie. Taka współpraca nie tylko owocuje lepszą jakością oferty edukacyjnej, którą proponujemy naszym studentom, ale również powoduje powstanie wartości dodanej, takiej jak budowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych.

Absolwenci opuszczający mury naszej uczelni są wyposażeni w pakiet praktycznych umiejętności, potwierdzone certyfikatami, pozwalające objąć konkretne stanowiska pracy pełniąc role liderskie.

 

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście