Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - UP , Kraków

UP – prestiż, profesjonalizm, nowoczesność
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty tego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne). Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50 kierunkach studiów.

Wiadomości ze szkoły

Co robi nauczyciel po Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który nie pracuje w szkole?

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej zaprasza na studia II stopnia

Zobacz, na czym polegają studia II stopnia w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej.


Studiuj matematykę na UP w Krakowie Kraków

Sprawdź, dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.


Historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Kraków

Dowiedz się, jakie możliwości stwarza studiowanie historii na UP.

Galeria zdjęć: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście