Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - UP , Kraków

UP – prestiż, profesjonalizm, nowoczesność
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty tego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne). Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50 kierunkach studiów.

Wiadomości ze szkoły

Poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie! [WIDEO]

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - rekrutacja śródroczna 2020/2021 Kraków

Ostatnie dni rekrutacji, ostatnie wolne miejsca ostania szansa na podjęcie dobrej decyzji.


Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie! Kraków

Studia w Krakowie? Oto co czeka na ciebie w UP!


Galeria zdjęć: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście