Wiadomości ze szkoły

Dlaczego warto skończyć studia podyplomowe?

UP otwiera nowe studia przy współpracy z czeskim Uniwersytetem Karola Kraków

W przyszłym roku akademickim uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów magisterskich - niemcoznawstwo i studia środkowoeuropejskie.


Studenci zaprezentują swoje dyplomy Kraków

Odbędzie się wystawa najlepszych dyplomów kierunków Grafika i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.


Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda doktorami honoris causa UP Kraków

Prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz Andrzej Wajda otrzymali tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego.

Galeria zdjęć: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście