Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - UP , Kraków

UP – prestiż, profesjonalizm, nowoczesność
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty tego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne). Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50 kierunkach studiów.

Wiadomości ze szkoły

Inżynieria Bezpieczeństwa - studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Dlaczego warto skończyć studia podyplomowe?

Trzy kluczowe korzyści płynące z podyplomówki, wyłożone przez doradczynię zawodową w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.


UP otwiera nowe studia przy współpracy z czeskim Uniwersytetem Karola Kraków

W przyszłym roku akademickim uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów magisterskich - niemcoznawstwo i studia środkowoeuropejskie.


Studenci zaprezentują swoje dyplomy Kraków

Odbędzie się wystawa najlepszych dyplomów kierunków Grafika i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Galeria zdjęć: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Facebook - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście