Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - UEK, Kraków

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Współpraca z zagranicą

Obecny rynek pracy to rynek wyzwań, wymagający ciągłego uczenia się, porównywania doświadczeń, rozumienia innych kultur. Znajomość języka obcego nie jest już wystarczającą rękojmią poradzenia sobie w zmieniających się realiach. Przedmiotem współczesnej edukacji musi być rozwijanie zdobytej wiedzy i umiejętności w międzynarodowym środowisku, w zagranicznych firmach i instytucjach. Dlatego jeśli chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne, zdobyć dyplom dwóch uczelni, odbyć staż za granicą - zacznij myśleć o tym już dzisiaj.
Pomocne w tym będzie funkcjonujące na naszej uczelni Biuro Programów Zagranicznych, które umożliwia skorzystanie z bogatej oferty wyjazdowej i możliwości studiowania za granicą. Wkraczającym w mury naszej uczelni studentom pracownicy BPZ-u radzą:

zapoznaj się z wymogami i terminami dotyczącymi rekrutacji,
staraj się o dobrą średnią ocen,
pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpowiednie certyfikaty,
angażuj się aktywnie w życie uczelni.

 

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście