Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - UEK, Kraków

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Praktyki

Wybierając studia na UEK oprócz szerokiej oferty edukacyjnej istnieje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, które jest dziś niezbędne do zaistnienia na rynku pracy. 
Akademickie Centrum Kariery wspiera studentów w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. W Biurze Karier można zasięgnąć porady dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia lub skorzystać z usługi doradztwa zawodowego w ramach którego studenci pod okiem fachowca mogą przeanalizować swoje dotychczasowe osiągnięcia i zaplanować dalszy rozwój zawodowy.

ACK przygotowuje liczne szkolenia, które w przystępny sposób pozwalają zapoznać się z tajnikami rekrutacji i lepiej do nich przygotować np. poprzez symulację rozmowy kwalifikacyjnej czy poznanie metody Assessment Center. Oprócz szkoleń przygotowujących do rekrutacji ACK w swojej ofercie proponuje również szkolenia związane z rozwojem umiejętności miękkich takich jak: praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, twórcze myślenie czy asertywność. 
W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. To niepowtarzalna okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia. 
ACK stara się stworzyć studentom UEK jak najwięcej możliwości do zdobycia doświadczania zawodowego wyznając zasadę, że poprzez praktykę, wolontariat, działalność w kołach naukowych lub pracę można lepiej poznać swoje predyspozycje. W działaniach tych wspiera nas ponad 1600 polskich i zagranicznych firm. www.kariery.uek.krakow.pl

 

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście