Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - UEK, Kraków

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia o bogatej, ponad 90-letniej tradycji, która powstała w 1925 r. pod nazwą Wyższego Studium Handlowego jako trzecia w Polsce wyższa szkoła handlowa. Była szkołą prywatną założoną z inicjatywy dr. nauk technicznych Arnolda Bollanda i dr. praw Albina Żabińskiego. Dr A. Bolland był pierwszym rektorem.

W 1938 r. Studium zostało wliczone w poczet szkół akademickich pod nazwą Akademii Handlowej w Krakowie. 6 listopada 1939 r. AH podzieliła tragiczny los uczelni krakowskich - jej profesorowie zostali podstępnie aresztowani podczas „Sonderaktion Krakau", a sama Uczelnia została zdewastowana i zamknięta. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadzone było tajne nauczanie. Rektorem był wówczas drugi współzałożyciel szkoły dr praw Albin Żabiński. Po wojnie wznowiono działalność Uczelni oficjalną inauguracją roku akademickiego 1944/1945 w dniu 8 maja 1945 r., ale regularne wykłady odbywały się już od połowy marca tegoż roku.

W 1950 r. Akademię Handlową upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1952 r. główną siedzibą Uczelni stał się gmach dawnej Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27.

W 1974 r. WSE przemianowano na Akademię Ekonomiczną, a w 2007 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ten historyczny przełom, który dokonał się w dziejach naszej Uczelni, jest potwierdzeniem renomy, którą cieszymy się jako nowoczesna instytucja naukowa i edukacyjna, pozostająca w ścisłej czołówce polskich uczelni i współtworząca elitę polskiej gospodarki.

Obecnie UEK jest jedną z największych uczelni ekonomicznych w Polsce, od wielu lat w czołówce rankingów najlepszych uczelni w Polsce. 

Nasi studenci mają szansę skorzystać z bogatej oferty dydaktycznej oraz z możliwości uczestnictwa w zagranicznych stażach i praktykach. Priorytetem UEK jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, a programy nauczania są nieustannie udoskonalane, zgodnie z aktualnymi trendami.

Dużym atutem Uczelni jest zamknięty kampus zlokalizowany przy ulicy Rakowickiej 27. Na jego terenie znajdują się zabytkowe budynki tuż obok nowoczesnych pawilonów z funkcjonalnymi pomieszczeniami i doskonałym wyposażeniem. Znaleźć tu można, m.in: bibliotekę, stołówkę, basen, korty tenisowe i boisko.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście