Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki - PK, Kraków

Prosta droga do Kariery
Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Politechnika Krakowska obecnie kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 31 kierunków studiów I i II stopnia w języku polskim na 8 wydziałach oraz 7 kierunków studiów w języku angielskim na 5 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście