zmień miasto

GLOKER Szkoły policealne. Bezpłatna nauka bez matury, KrakówGloker – Twój sposób na sukces!

O Szkole

Gloker Niepubliczna Szkoła Policealna

Ta placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej – oznacza to, że w ramach nauki uczniowie otrzymują od nas legitymacje szkolne oraz uczą się na kierunkach dofinansowanych (darmowych przez cały okres trwania nauki). To duża szansa dla tych, którzy po skończeniu szkoły średniej chcą w niedługim czasie uzyskać zawód, poświadczony dyplomem Ministerstwa Edukacji Narodowej i tytuł zawodowy TECHNIKA, przyznawany po egzaminach zawodowych. Nasza szkoła jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W pełni realizujemy program nauczania przygotowujący do zdania egzaminów państwowych, opierając się na wymogach MEN.

Gloker Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

W ramach tej placówki prowadzimy weekendową i dzienną szkołę masażu, oraz terapii zajęciowej, a także stacjonarną naukę na kierunkach Technik usług kosmetycznych, Asystentka stomatologiczna i wiele innych. Po ukończeniu dwuletniej nauki (i zdaniu egzaminu państwowego) absolwenci otrzymują tytuł Technika w danym zawodzie. Nowoczesne i doskonale wyposażone pracownie masażu i kosmetyki pozwalają w pełni rozwinąć swoje umiejętności. Przyszli Terapeuci zajęciowi będą mogli szkolić swój warsztat na zajęciach praktycznych w Domach Pomocy Społecznej, z którymi współpracujemy.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Gloker

Ta szkoła zapewnia najefektywniejszy tryb nauki – umiejętności potrzebne do wykonywania nowego zawodu zdobywa się już w rok. Także w ramach tej placówki organizujemy krótkie (od 4 dni do 4 tygodni) kursy, uczące obsługi najpopularniejszych programów (m.in. księgowych – Symfonia, Płatnik; komputerowych – Photoshop, MS Office, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (po ukończeniu których otrzymuje się uprawnienia do wykonywania zawodu) oraz kierunki roczne (które pozwalają nabyć od podstaw lub podszkolić posiadane już umiejętności, jednak nie kończą się egzaminami zawodowymi). Wszystkie nasze placówki mają siedzibę w jednym budynku – w centrum Krakowa na ul. Basztowa 4/1. Tam, w Sekretariacie, można załatwić wszelkie formalności dla każdej z nich. Na temat zapisu do szkoły więcej na naszej stronie internetowej w zakładce zapisy.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły policealne w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama