Wirtualny Dzień Otwarty UR w Krakowie 2021 - poznaliśmy program wydarzenia

2021-03-15 12:27:08 | Kraków

W poniedziałek, 22 marca br., w godzinach od 10:00 do 19:30, jak co roku w okolicach kalendarzowego Pierwszego Dnia Wiosny, odbędzie się Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dziś poznaliśmy ramowy program wydarzenia.

Zobacz: Pełen harmonogram Wirtualnego Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2021.

Pierwsza strona Harmonogramu Wirtualnego Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieWirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - program

Całość została podzielona na sześć bloków tematycznych: ROŚLINY, ZWIERZĘTA, ŚRODOWISKO I TECHNOLOGIA, ŻYWNOŚĆ, a także: WSPARCIE STUDENCKIE (stypendia, domy studenckie, organizacje studenckie itp.) i „ŁYK” KULTURY (zespoły artystyczne, inicjatywy itp.).

Nauka w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Uczelnia oferuje naukę w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse.

Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki "Bratniak",  Dom Studencki Nr II "Młodość", Dom Studencki Nr III "Oaza", Dom Studencki Nr IV "Czwórka +". Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

AKTUALNA OFERTA UCZELNI W JĘZYKU POLSKIM:

    1. architektura krajobrazu I, II st.
    2. biogospodarka I,II st.
    3. bioinżynieria zwierząt I, II st.
    4. biologia stosowana I, II st.
    5. biotechnologia I, II st.
    6. browarnictwo i słodownictwo I st.  
    7. dietetyka I, II st.
    8. ekonomia I,II st.
    9. etologia i psychologia zwierząt – I, II st. – NOWOŚĆ!
    10. geodezja i kartografia I, II st.
    11. gospodarka przestrzenna I, II st.
    12. inżynieria i gospodarka wodna I, II st.
    13. inżynieria środowiska I, II st.
    14. jakość i bezpieczeństwo środowiska II st.
    15. leśnictwo I, II st. (forestry – II st.)
    16. ochrona środowiska I, II st.
    17. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I, II st.
    18. ogrodnictwo I, II st.
    19. rolnictwo I, II st.
    20. sztuka ogrodowa I, II st.
    21. technika rolnicza i leśna I, II st.  
    22. technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I, II st.
    23. technologia żywności i żywienie człowieka I, II st.
    24. transport i logistyka I, II st.
    25. weterynaria (jednolite studia magisterskie)
    26. winogrodnictwo i enologia (II st.)
    27. zarządzanie I st.
    28. zarządzanie i inżynieria produkcji I,II st.
    29. zootechnika I, II st.

KIERUNKI PROWADZONE W CAŁOŚCI W J. ANG. :

  • International Master of Horticultural Science, II st
  • Environmental and Plant Biotechnology, II st.
  • Economy (International Master Double Degree Program in Business), II st.
  • Enviromental Protection, II st.
  • Agriculture, I, II st.
  • Forestry, II st.
  • Food Technology, II st.
  • Renewable Energy Sources an Waste Management, II st.

Pracownicy, doktoranci i studenci mają do dyspozycji 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Studia na UR to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka organizująca m.in. Juwenalia, rajdy studenckie czy akcje charytatywne. W swojej ofercie UR proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia. UR to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Partnerami Uniwersytetu Rolniczego jest  ponad 80 uczelni z 25 krajów, w tym z: USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji.

W ramach współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej: Akcji COST i Programów Ramowych.

Na Uczelni działają zespoły artystyczne -  m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego "Agricola", Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard" czy Studencki Zespół Góralski "Skalni", gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje.

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl 

ip

fot. materiały Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Słowa kluczowe: Marzec 2021, Drzwi Otwarte, UR w Krakowie, Harmonogram, Plan Dnia otwartego

Galeria zdjęć: Program Wirtualnego Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2021

Program Wirtualnego Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2021
Program Wirtualnego Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2021
Program Wirtualnego Dnia Otwartego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2021

Wiadomości z uczelni

Poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie! [WIDEO] Kraków

Zobacz prezentację o ofercie Uczelni.

Quiz maturalny on-line na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Sprawdź swoją wiedzę z biologii i chemii!

II Wirtualny Dzień Otwarty UJD!

Sprawdź, kiedy odbędzie się Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane