zmień miasto

Nowy kierunek w WSE

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) poszerzyła swoją ofertę studiów I stopnia o nowy kierunek - Psychologię. Ciekawe specjalności, doświadczeni wykładowcy i praktycy oraz aktywny charakter zajęć to tylko niektóre z atutów kierunku.

Kierunek z przyszłością


Z roku na rok psychologia zyskuje w rankingach popularności kierunków, najchętniej wybieranych przez maturzystów. Dlaczego? To kierunek dający duże perspektywy zawodowe, a także satysfakcję wynikającą z możliwości pomagania innym w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Rzetelna i aktualna wiedza o mechanizmach zachowań społecznych staje się przydatna w wielu dziedzinach życia. W firmach popularna  staje się zwłaszcza znajomość psychologii biznesu, której absolwenci zdobywają wiedzę stosowaną w obszarze skutecznego zarządzania organizacją, ludźmi czy  badań konsumenckich. Dlatego właśnie w wyniku przeprowadzonych badań rynku i szerokich konsultacji z pracodawcami, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie poszerzyła swoją ofertę studiów o Psychologię.

Formuła i specjalności

Ważnym aspektem jest fakt, że kierunek będzie prowadzony w formule 3-letnich studiów licencjackich i oferuje dwie, atrakcyjne specjalności: Psychologię menedżerską oraz Zdrowie i rozwój. Studia gwarantują solidne podstawy wiedzy psychologicznej zawarte w podstawowym i kierunkowym module kształcenia.

Atuty kierunku

Jednym z głównych atutów kierunku jest kadra dydaktyczna. Zajęcia prowadzą w przeważającej większości psychologowie-praktycy, którzy chętnie dzielą się ze studentami zarówno swoją bogatą wiedzą, jak i praktycznymi doświadczeniami. Są to psychologowie z wieloletnim stażem pracy, którzy w zależności od specjalizacji - albo pracują dla biznesu, albo w centrach psychoterapii i rozwoju, szpitalach i ośrodkach interwencji kryzysowej.

Ponadto, specyfiką studiów jest praktyczne i narzędziowe podejście do kształcenia – studenci otrzymają praktyczne, zawodowe  umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy, w tym m.in. takie jak: efektywna komunikacja intra- oraz interpersonalna, efektywna praca z grupą oraz współdziałanie w zespole, coaching, mentoring, prowadzenie szkoleń, twórcze myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów, asertywność i porozumiewanie sie bez przemocy, pozyskiwanie i selekcjonowanie psychologicznych informacji oraz prawidłowe psychologiczne diagnozowanie i wnioskowanie.

Zajęcia mają charakter przede wszystkim aktywny i oprócz wykładów będą obejmowały szereg aktywnych metod nauczania takich jak: dyskusje, burze mózgów, prace w grupach, prace indywidualne, prace z kwestionariuszami, prezentacje, analizy przypadków, gry, symulacje, odgrywanie ról, scenki, wizualizacje oraz realizacje zespołowych i indywidualnych projektów samodzielnie przygotowywanych przez studentów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów psychologicznych w WSE wyposażony będzie we wszechstronne kompetencje. Studenci poznają ogólne zagadnienia psychologii (m.in. psychologia rozwojowa, psychologia poznawcza, psychologia emocji i motywacji), poszerzą wiedzę o przedmioty specjalnościowe, a także przejdą intensywny kurs języka obcego. Dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci będą mogli podjąć pracę m.in. w działach HR, działach szkoleń i rozwoju, działach rekrutacji, agencjach reklamowych, w branży szkoleniowo-edukacyjnej czy też będą mogli świadczyć outsourcingowe usługi HRowe i rekrutacyjne.

Partnerem kierunku jest firma Synergia Management.

Szczegółowe programy kierunku i specjalności dostępne są na stronie www.wse.krakow.pl

ip

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama