zmień miasto

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - UR, KrakówZ natURy najlepsi!

Kierunki - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

KIERUNKI NA UCZELNI: I stopieńI stopień (inż.)II stopieńmagisterskie
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Architektura krajobrazu            v        v              
  » Architektura krajobrazu: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji            v        v              
  Biogospodarka            v   v    v              
  » Biogospodarka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny            v   v    v              
  Bioinżynieria zwierząt            v        v              
  » Bioinżynieria zwierząt: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt            v        v              
  Biologia   v                 v              
  » Biologia: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt   v                 v              
  Biotechnologia   v        v        v              
  » Biotechnologia: Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe   v                 v              
  » Biotechnologia: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa            v        v              
  Dietetyka   v                                
  » Dietetyka: Wydział Technologii Żywności   v                                
  Ekonomia   vv                vv             
  » Ekonomia: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny   vv                vv             
  Geodezja i kartografia   vv                vv             
  » Geodezja i kartografia: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji   vv                vv             
  Gospodarka przestrzenna   vv                vv             
  » Gospodarka Przestrzenna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji   vv                vv             
  Ichtiologia i rybactwo śródlądowe   v                 v              
  » Ichtiologia i rybactwo śródlądowe: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt   v                 v              
  Inżynieria biosystemów            v                       
  » Inżynieria biosystemów: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki            v                       
  Inżynieria i Gospodarka Wodna   v                                
  » Inżynieria i gospodarka wodna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji   v                                
  Inżynieria środowiska   vv                vv             
  » Inżynieria środowiska: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji   vv                vv             
  Jakość i bezpieczeństwo środowiska            v   v    v   v          
  » Jakość i bezpieczeństwo środowiska: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny            v   v    v   v          
  Jakość i bezpieczeństwo żywności            v        v              
  » Jakość i bezpieczeństwo żywności: Wydział Technologii Żywności            v        v              
  Leśnictwo   vv                vv             
  » Leśnictwo: Wydział Leśny   vv                vv             
  Ochrona środowiska   vv                vv             
  » Ochrona środowiska: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny   vv                vv             
  Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami   vv                               
  » Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki   vv                               
  Ogrodnictwo   vv                vv             
  » Ogrodnictwo: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa   vv                vv             
  Przetwórstwo drewna            v                       
  » Przetwórstwo drewna: Wydział Leśny            v                       
  Rolnictwo   vv                vv             
  » Rolnictwo: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny   vv                               
  » Rolnictwo: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                     vv             
  Sztuka ogrodowa            v   v    v   v          
  » Sztuka ogrodowa: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa            v   v    v   v          
  Technika rolnicza i leśna   vv                vv             
  » Technika rolnicza i leśna: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki   vv                vv             
  Technologia roślin leczni-czych i prozdrowotnych            v   v    v   v          
  » Technologia roślin leczni-czych i prozdrowotnych: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa            v   v    v   v          
  Towaroznawstwo   v                                
  » Towaroznawstwo: Wydział Technologii Żywności   v                                
  Weterynaria                              v     
  » Weterynaria: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR                              v     
  Zarządzanie   vv                               
  » Zarządzanie: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny   vv                               
  Zarządzanie i inżynieria produkcji   vv                vv             
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki   vv                vv             
  Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym   v                                
  » Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym: Wydział Leśny   v                                
  Zootechnika   vv                vv             
  » Zootechnika: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt   vv                vv             
FB dlaMaturzysty.pl reklama